mlomb

aka "lombi"
Halite III Post-mortem logo

Halite III Post-mortem

2019-01-29
/blog/halite-iii-postmortem

My post-mortem for the 2018 Halite AI Challenge where I ended rank 18

Halite II Post-mortem logo

Halite II Post-mortem

2018-01-28
/blog/halite-ii-postmortem

My post-mortem for the 2017 Halite AI Challenge where I ended rank 7